Uitnodiging Discussie Introductietijd

Uitnodiging Discussie Introductietijd

  • 22 Nov
logo-groen

Brief van Lennard Rauh, praeses h.t. R.K.S.V. Albertus Magnus

 

Beste senior,

Naar aanleiding van de discussie omtrent introductietijden in de samenleving, onder senioren en huidige leden heeft het Bestuur eerder dit jaar een onderzoekscommissie aangesteld met oud-leden en huidige leden. Vanuit het Bestuur heeft deze commissie de opdracht gekregen om te toetsen of de introductietijd in haar huidige vorm nog aansluit bij de Mission Statement van de Vereniging en past binnen de normen en waarden van de samenleving.

De commissie is inmiddels aan de hand van enquêtes onder alle eerstejaars en interviews met eerstejaars en ouderejaars data aan het verzamelen over de afgelopen introductietijd. Er is bewust voor gekozen in deze fase geen senioren te bevragen, omdat we eerst in kaart willen brengen hoe het ‘hier en nu’ er uit ziet.

Op vrijdag 2 december vanaf 19:00 uur bespreken we de resultaten van het onderzoek tijdens een speciaal daarvoor ingerichte HV besproken en zetten we de volgende stap in dit proces. We voeren die avond, onder leiding van een debatleider, een open discussie over de conclusie van het onderzoek. Senioren, ereleden en huidige leden van de Vereniging zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het doel van deze avond is om met elkaar in discussie te gaan en invulling te geven aan de volgende stap: de herstructurering van de introductietijd.

Bij deze nodig ik u dan ook van harte uit om deel te nemen. Het is van groot belang gezien de huidige situatie dat er veel senioren participeren in deze discussie. U kunt, met uw eigen ervaring uit het verleden en vanuit uw huidige positie en ervaring in de samenleving, de Vereniging helpen in het zien van mogelijkheden ‘hoe het anders kan’.

Wilt u hierbij aanwezig zijn dan kunt u zich aanmelden bij meneer de Praeses, Lennard Rauh, via praeses [at] albertus [punt] nl. Gezien de precaire inhoud van het rapport en om logistieke reden vindt het deurbeleid plaats op basis van aanmelding vooraf. U kunt dus alleen participeren als u zich heeft aangemeld.

Na de discussie is er een Magnuspartij, waar we uitgebreid met elkaar kunnen na borrelen.

Ik hoop dat u aanwezig zal zijn om gezamenlijk de Vereniging duurzaam succesvol te laten zijn!

Met Albertiaanse groet,

Lennard Rauh
h.t. Praeses AiMi


Reacties zijn gesloten