Archief

Het archief van de R.K.S.V. Albertus Magnus is opgeslagen in het stadsarchief van Groningen.

Via deze website maken we een deel van het materiaal eenvoudig beschikbaar:

  1. edities van de Bokaal der Heldere Geesten
  2. digitale nieuwsbrieven vanaf 2015
  3. audiobestanden en liedteksten van Albertus-liederen 

De pagina’s met Bokalen en liederen zijn alleen te openen als je bent ingelogd als lid van VSAiMi.

Aan de bar, 1980

KC Overdracht 1980

 

Verslag ‘Suntmartienusborl’ op 12 november 2016 in Roosendaal:

Roosendaal. 12 november 2016

Op 12 november 2016 was er weer de traditionele Suntmartienusborl, gevolgd door een uitstekend diner in restaurant Sistermans, vertrouwd onderdeel van Hotel Central te Roosendaal.
De sfeer was zoals altijd gemoedelijk en uiteraard werden er vele herinneringen opgehaald uit het verleden over het kroegleven, studie en hoe wij allemaal toch redelijk goed zijn terechtgekomen.
Het Albertuslied werd uit volle borst gezongen en gezien het helaas vrij kleine aantal opgekomen senioren, kwam dit onder leiding van onze voorzanger Hans Wortelboer nog niet eens zo slecht over.

Hotel Central Roosendaal

Een verrassend intermezzo werd ons voorgeschoteld door Marian Stoppelenburg, huidige abactis van de VSAiMi, over het reilen en zeilen van dit bestuur. Zij had zich in een treinretour gestort vanuit het hoge Noorden, waarvoor alle lof.
Er blijken nogal wat hobbels te overwinnen, maar er wordt hard gewerkt om de toekomst van onze senioren nog beter in beeld te brengen.
Hulde voor de energieke wijze waarop zij dit wist te verwoorden. Een heet discussiepunt wordt de datum van ons komende lustrum in 2017, maar daar zal U later ongetwijfeld wel meer van horen.

Last but not least natuurlijk een zeer welgemeende dank aan ons aller Yvonne (de Beer), die al jaren haar ziel en zaligheid inzet om dit jaarlijks terugkerende Albertiaanse hoogtepunt te organiseren.
Een kleine ontboezeming mijnerzijds is wel dat na mijn binnenkomst in dit “selecte” gezelschap (dat is 17 jaar geleden) ik nog steeds de jongste senior ben (76 JAAR)
Hopelijk gaat hier spoedig een einde aan komen.

Met Albertiaanse groet.
Ton Vermast (lichting 1960).

Twee noten van de redactie:

  1. Inmiddels heeft Maarten Kronenburg (AM’81) zich gemeld om de verjonging in Roosendaal in te zetten.
  2. Naast het Seniorenweekend op 21-23 juli op het Lustrumterrein is er een Seniorendiner aan de Brugstraat gepland op zaterdag 14 oktober 2017 (zie nieuwsbrief VSAiMi dd. 070217)

Seniorenfeest in Amsterdam, 2009

Seniorenfeest Amsterdam 2009

Seniorenfeest Amsterdam 2009

Materiaal beschikbaar?

Heb jij op zolder nog materiaal liggen, dat voor de R.K.S.V. waardevol is? Stuur het (zo mogelijk) digitaal naar het bestuur van de VSAiMi.

Regelmatig tref je op de pagina’s BOKALEN en LIEDEREN nieuw materiaal aan. Deze pagina’s zijn alleen te openen als je bent ingelogd als lid van VSAiMi.